Alüminyum

Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri:

Çağın metali olarak adlandırılan alüminyum, simgesi "Al" olan kimyasal elementtir. Atom numarası 13, atom ağırlığı 26,97’dir. Gümüş renkli bir metaldir. Dünyada en yaygın olarak bulunan metaller arasında yer alır. Oksijen ve silisyumdan sonra en çok bulunan üçüncü kimyasal elementtir. Yüzey merkezli, kübik bir kristal yapısı vardır. Alüminyum'un erime noktası 650 derece, kaynama noktası 1800 derecedir. Doğada genellikle boksit cevheri halinde bulunur ve oksidasyona karşı üstün direnci ile tanınır. Alüminyum, zehirleyici ve manyetik değildir. Kıvılcım çıkarmaz ve alev almaz, elektrik ve ısı iletkenliği yüksektir. Yoğunluğu, bakır veya çeliğin yaklaşık üçte biri kadardır. Alüminyum demire göre yaklaşık 3 kat daha hafiftir fakat neredeyse çelik kadar dayanıklıdır. Kolaylıkla sıcak ve soğuk olarak işlenebilir ve dökülebilir. Yerkabuğunda bol miktarda (%7,5-8,1) bulunmasına rağmen serbest halde çok nadir bulunur. Alüminyumun ticari olarak üretiminin tarihi 100 yıldan biraz fazladır. Alüminyumun hurdalardan geri kazanımı, günümüz alüminyum endüstrisinin önemli bir bileşenidir. Geri kazanım işlemi, basitçe tekrar eritilmesi esasına dayanır. Bu yöntem metalin cevherinden üretimine nazaran çok daha ekonomiktir. Rafinasyon yolu ile üretiminde kulanılan enerjinin %5'ini harcar.

Kullanım alanları:

Alüminyum sahip olduğu teknik özelliklerden dolayı çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Kolay soğuyup ısıyı emen bir metaldir. Bu nedenle soğutma sanayinde geniş bir yer bulur. 

Alüminyumun kullanıldığı başlıca sektörler:
inşaat sektörü % 25, ulaşım sektörü %24,
ambalaj sektörü %15, makine sektörü %12,
elektrik/elektronik sektörü %10, mobilya sektörü %6,
ve diğer sektörler %7 olarak sıralanabilir.
Alüminyum ürünler; döküm, haddeleme, ekstrüzyon gibi yöntemler ile üretilerek kullanıma sunulur.