Güneş sizin için çalışsın

Yenilenebilir enerji kaynakları içinde en büyük olanı, “Güneş Enerjisi” dir.

Türkiye güneş kuşağı olarak adlandırılan bir bölgede bulunmaktadır. Güneş enerjisi açısından çok zengin bir ülkedir.
Özkol Alüminyum; bu doğal kaynaktan azami fayda sağlamak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacı ile bu sektörün öncülerinden olmayı vazife edinmiştir. Her yeni gün daha yeni, daha kullanışlı ve daha verimli hale gelen Güneş Enerji sistemleri için alüminyum profil üretimine devam etmektedir. Üretmiş olduğumuz profiller yurt içi ve yurt dışında çeşitli ülkelere gönderilmektedir.